Kontaktpersoner

Svenska:

Anders Nilsson, ordförande: 076-109 92 78
Göran Karlsson, kassör: 070-259 08 65, gorank [at] live.se

English

Anders Nilsson, ordförande: 076-109 92 78

Om hemsidan:

Thomas Larsson, webmaster [at] safsenfiske.eu